Korzystając z usług brokera ubezpieczeniowego mając Państwo możliwość skorzystania z usług wszystkich zakładów ubezpieczeń zarejestrowanych w Polsce. Pomimo tego, stale pracujemy nad swoją ofertą, współpracując także z zagranicznymi firmami ubezpieczeniowymi, które pokrywają wysoce wyspecjalizowane ryzyka niedostępne w Polsce.

 • Ubezpieczenia finansowe:
  • Gwarancje ubezpieczeniowe,
  • Należności handlowe (kredyt kupiecki),
 • Odpowiedzialności cywilnej podmiotów gospodarczych:
  • Zawodowe,
  • Dostosowane do warunków przetargów publicznych,
  • Specjalistyczne, dostosowane do zakresu realizowanych usług lub produkowanych dóbr,
 • Majątkowe:
  • Budynków i budowli,
  • Maszyn, urządzeń i wyposażenia,
  • Sprzętu elektronicznego,
  • Środków obrotowych,
  • Nakładów inwestycyjnych,
 • Specjalistyczne, techniczne:
  • Ubezpieczenia obiektów w trakcie budowy,
  • Maszyn budowlanych,
  • Ładunków w czasie transportu (cargo),
 • Komunikacyjne dla pojazdów:
  • Kompleksowe rozwiązania ubezpieczenia flot pojazdów osobowych, ciężarowych, autobusów, naczep, pojazdów specjalnych,
  • Indywidualne programy ubezpieczeniowe dla właścicieli aut luksusowych,
  • Odpowiedzialność cywilna posiadacza pojazdów,
  • Autocasco,
  • Następstw nieszczęśliwych wypadków dla kierowcy i pasażerów,
  • Assistance w dostosowanych zakresach ochrony,
  • Auto szyb,
  • Ochrony prawnej,
 • Ubezpieczenia na życie grup pracowniczych,
  • Dedykowane programy ubezpieczeń dla wszystkich pracowników,
 • Ubezpieczenia statków wodnych,
  • Dla wód śródlądowych i morskich dla skuterów wodnych, jachtów,
 • Ubezpieczenia medyczne:
  • Uszyte na miarę programy ubezpieczeń dla pracowników i ich bliskich,
 • Ubezpieczenia podróżne:
  • Pokrycie kosztów leczenia, hospitalizacji i pomocy dla pracowników w czasie pobytu za granicą,